om FSO

Föreningen Svenskt Orgelbyggeri
bildades 1986


Vid denna tid fanns det en påtaglig tendens att det konstnärliga skapandet i svenskt orgelbyggande höll på att träda tillbaka för en mer affärsmässig syn på detta konsthantverk. Själva upphandlingsförfarandet höll gradvis på att lägga en förlamande hand över det kreativa orgelbyggeriet. Neobarockorgeln hade också kommit in i ett skede av konstnärlig stagnation och alltmer fabriksmässig framställning. För FSO var det viktigt att nå förnyelse genom att söka sina rötter bakåt - före 1900 - och fördjupa sig i det som endast fanns ytliga kunskaper om under orgelrörelsens framgångsperiod.

Föreningens ändamål är


att verka för ett orgelbyggande grundat på klassiska traditioner och utövat enligt hantverksmässiga principer;

att främja förståelsen för äldre svensk orgelkonst och aktivt verka för bevarandet av dess alster;

att hävda synen på orgeln som ett musikinstrument, där funktion och estetik i samverkan ger konstnärligt och kvalitativt helgjutna resultat;

att främja yrkesutbildning och yrkesskicklighet inom orgelbyggeriets olika grenar;

att bereda medlemmarna tillfälle till information och överläggningar i frågor av gemensamt intresse.