Fröslunda kyrka, Uppland.
I ett orgelskåp troligen byggt under medeltiden finns idag Daniel Stråhles orgelverk från 1738, där orgelbyggaren använt sig av ett gammalt pipmaterial som redan före Stråhles tid hade omarbetats flera gånger. Efter restaureringen 1997 har orgeln återfått sin disposition från 1738 där de två rekonstruerade stämmorna Quinta 3' och Scharf III chor har nytillverkats med samma metoder och på samma sätt som Stråhle en gång gjorde. Stråhles bälg som saknades återfanns och är nu åter placerad vid orgelns södra gavel. Orgelns nya klaviatur har tillverkats med kort oktav.
Orgeln i Teda kyrka, Uppland.
Orgeln är byggd 1785 av Kammarvaktmästaren på Drottningholms Slott, Petter Niklas Forssberg. Han var i tjänst hos Gustaf III vid hovet som lakej och senare som kammarvaktmästare hos kronprinsen Gustaf (IV). Vid restaureringen under 1994 hittades en originalteckning av fasaden inklistrad på bälgens insida samt ett mer personligt meddelande till eftervärlden: "Åhr 1782 är Detta wärk anlagt, och påbegynt wid lediga stunder i augusti Månad, af Hans Kongl Höghets KronPrinsens Kammarwacktmästare Petter Niklas Forssberg i dess Femtionde ålders åhr"
Members  |  Links