Föregående sida

Introduktion   |  Medlemmarna
Nästa orgelbyggare    |    Länkar

Manualomfång C-c'''

Pedalomfång C-d'

Hauptwerk

Principal                         8’

Quintadena                   16’

Grosse Spielflöte            8’

Gedacte                         8’

Octava                           4’

Spitz flött                        4’

Quinta                            3’

Super Octava                 2’

Mixtur                      6 fach

Dussanen                     16’

Trommeten                     8’

Rückpositief

Principal                         4’

Flött                               8’

Flött                               4’

Octava                           2’

Waltpfeiffen                   2’

Sexquealtra             2 fach

Cimball                    3 fach

Dulcian                         16’

Krumbhorn                    8’

Geigen Regall                 4’

Oberwerck

Quintadena                    8’

Zap: flöite                       4’

Nassat                            3’

Octava                           2’

Spitz Quinte               1 ½’

Zimball                     2 fach

Schallmeijen                   8’

Brustwerck

Regal                              8’

Tremulandt

Vogel Gesang

Stern

Pedahl

Under bass                  16’

Gedacter Bass               8’

Octava Bass                  4’

Posaunen Bass           16’

Trommeten Bass           8’

Dulcian Bass                 8’

Corneten Bass              4’

Koppel

OW/HW

HW/P

RP/P

Tyska Kyrkan, Stockholm