Mats Arvidsson
Orgel & Cembalobyggare AB
Mats Arvidsson Orgel & Cembalobyggare AB har ambitionen att bygga vidare på den klassiska svenska orgelbyggartraditionen.  Genom ett flertal restaureringar och rekonstruktioner av historiska orglar har vi fått en god inblick i vår svenska orgelhistoria.  De erfarenheter vi förvärvat tillämpar vi även i vår nyproduktion.
LÄKTARORGELN I TÄBY MEDELTIDSKYRKA, byggd 1994, är stilistiskt utformad med hänsyn till läktarbarriär och predikstol i klassisk svensk 1700-talsstil. Klangligt anknyter den till svenskt orgelbyggeri kring sekelskiftet 1800. 8'-lägets flöjter och stråkstämmor erbjuder en rik klangfärgspalett och principalkören smälter samman till en bärig klangsyntes. Foto: Hans Nohlberg, Pictoform HB. Disposition
Mats Arvidsson Orgel & Cembalobyggare AB har ambitionen att bygga vidare på den klassiska svenska orgelbyggartraditionen.  Genom ett flertal restaureringar och rekonstruktioner av historiska orglar har vi fått en god inblick i vår svenska orgelhistoria.  De erfarenheter vi förvärvat tillämpar vi även i vår nyproduktion.

Under de senaste åren har vi varit engagerade inom GoArt vid Göteborgs Universitet med ansvar för rekonstruktionen av en nordtysk barockorgel efter förebild av Arp Schnitger. Engagemanget har innefattat allt utom piptillverkning och intonation.

KORORGELN I SKARA DOMKYRKA, byggd 1995, är arkitektoniskt utformad för att på ett naturligt sätt smälta in i den gotiska katedralen och med sina spiror sträcker den sig uppåt mot de höga valven. Med en vokal intonation fyller den sin uppgift att leda och bära församlingssången. Det klangfärgsrikt disponerade 8'-läget och användandet av växelregister mellan huvudverk och pedal har givit orgeln stor klanglig spännvidd trots det begränsade stämmantalet.
Foto: Hans Nohlberg, Pictoform HB
Disposition
Nytillverkade orgelpipor enligt
1700-talspraxis
Mats Arvidsson
Orgel & Cembalobyggare AB

Lisselberga
640 61  Stallarholmen
0152-420 55
Introduktion    |    Medlemmarna
Nästa orgelbyggare    |    Länkar