Lars Norgren
Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB
Årstad kyrka, Halland. Molander 1889.
Restaurerad 1999.
Firman grundades 1860 av Per Larsson Åkerman (1826 - 1876). Åkerman började i yrket omkring 1844 som elev hos Samuel Strand, Västra Vingåker, och fortsatte i Stockholm, där han 1847-50 även genomgick Teknologiska institutet. 1852 erhöll han orgelbyggarprivilegium. Åren 1854-57 kompletterade Åkerman sina studier med hjälp av statsstipendium utomlands, främst hos Merklin & Schütze i Bryssel. Han tillgodogjorde sig därvid  romantiska orgelbyggnadsprinciper och använde som den förste i landet bl. a överblåsande stämmor, expressionsstämslitsar och den pneumatiska maskinen.  Åkerman var 1857-60 kompanjon med Erik Adolf Setterquist i Strängnäs och flyttade därefter till Stockholm och bildade där firma 1866 tillsammans med medarbetaren Carl Johan Lund.


* * *


Efter Åkermans död leddes verksamheten av Lund fram till 1905. Firman hade då sedan några år flyttat till en egen byggnad i Sundbyberg. Vid en rekonstruktion 1917 inträdde John Johansson som ledare och företaget fick då namnet Åkerman & Lunds nya orgelfabriks AB.  Detta bibehölls till 1974, då Lars Norgren tillsammans med Knut Kaliff övertog firman av Signe Johansson och ändrade namnet till det nuvarande. Knut Kaliff lämnade firman i mitten av 1980-talet varvid den helt övertogs av Lars Norgren.

Lars Norgren
Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB

Valloxvägen 5
741 42  Knivsta
018-38 03 19
0707220806
Fax 018-34 34 22Introduktion    |    Medlemmarna
Nästa orgelbyggare    |    Länkar